Our Clients

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How long does it takes to we get back to you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

(insert contact form here)

LAtest NEws

เด็กหลอดแก้ว
เด็กหลอดแก้ว เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อัตราความสำเร็จสูง คืออะไร? มีวิธีการทำอย่างไร?

เด็กหลอดแก้ว (หรือที่เรียกว่าเด็กในหลอดแก้ว, ทารกหลอดแก้ว, และลูกหลอดแก้ว) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับ ผู้มีบุตรยาก(Infertility)  รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อจำกัดน้อยกว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อื่นๆ  ทำให้คู่รักที่มีภาวะมีบุตรยาก จากทั้งฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง หรือทั้งสองฝ่ายสามารถมีบุตรได้ ถึงแม้จะทำหมันแล้วก็ยังสามารถตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้วได้เช่นเดียวกัน ในบทความนี้ เราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้ว [...]

ตรวจอสุจิ
ตรวจอสุจิคืออะไร? น้ำอสุจิที่ดีควรเป็นอย่างไร? อสุจิไม่แข็งแรงสาเหตุหนึ่งของการมีลูกยาก

การตรวจอสุจิ หรือการวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen Analysis) ในฝ่ายชายคือการตรวจสอบคุณภาพและองค์ประกอบของอสุจิ เพื่อนำไปวินิจฉัยและวางแผนการมีบุตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจอสุจิยังสามารถบ่งบอกปัญหาของการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายได้ นอกจากนี้การตรวจวิเคราะห์อสุจิยังเป็นการตรวจเพื่อยืนยันผลสำเร็จหลังจากการทำหมันอีกด้วย ภาวะมีบุตรยาก นั้นไม่ได้เกิดจากฝ่ายหญิงเสมอไป ในปัจจุบันพบว่าปัญหามีบุตรยากที่มาจากฝ่ายชายนั้นสูงถึง 30-40% ซึ่งการตรวจอสุจิจะช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของการมีลูกยากได้  ทำความรู้จักกับอสุจิ   [...]

ฝากไข่คืออะไร
ฝากไข่ (Egg Freezing) อีกหนึ่งหนทางสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมมีบุตร และวางแผนเพื่อการมีบุตรในอนาคต

ในปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะหันไปให้ความสำคัญกับการทำตามเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต ให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องรองลงมา แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพความพร้อมของร่างกายของผู้หญิงในการมีบุตรนั้น มีประสิทธิภาพลดลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ ภาวะมีบุตรยาก แต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จะช่วยคลายปัญหากังวลใจเหล่านี้ไปได้ ด้วยวิธีที่เรียกว่า “การฝากไข่” ดังนั้นในบทความนี้ [...]