มีลูกยาก ฝากไข่ (Egg Freezing) ที่ไหนดี? วางแผนให้พร้อม เพื่ออนาคตของคนอยากมีลูก

ฝากไข่

ปัจจุบันผู้หญิงนิยมแต่งงานกันช้าลง รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่งผลต่อการตั้งครรภ์ทำให้เกิด
ภาวะมีบุตรยาก มากขึ้น การเลือกฝากไข่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ผู้มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ การฝากไข่ (Egg Freezing) จึงเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น คู่รักหลายคู่ที่อยากมีบุตรอาจเกิดข้อสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราควรเลือกฝากไข่ที่ไหนดี?

Wellness Health Club จึงขอพาไปทำความรู้จักกับการฝากไข่ ฝากไข่คืออะไร? โอกาสความสำเร็จของการฝากไข่เป็นอย่างไร  การเลือกสถานที่ฝากไข่ ควรฝากที่ไหนดี? ทำความรู้จักเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการฝากไข่ ว่ามีอะไรบ้าง และแบบใดที่เหมาะกับตัวเอง?

ทำความรู้จักการฝากไข่ (Egg Freezing) ฝากไข่คืออะไร?

ฝากไข่ที่ไหนดี ? ฝากไข่คืออะไร ? การฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing) คือ เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาเซลล์ไข่ของผู้หญิงให้มีคุณภาพ เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคต โดยแพทย์จะนำเซลล์ไข่จากรังไข่ (Ovaries) ออกมา และทำการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อคงประสิทธิภาพของเซลล์ไข่ไว้ หากในอนาคตอยากมีลูก ก็สามารถนำเซลล์ไข่ที่เก็บรักษาไว้มาใช้กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุด้วยวิธีต่าง ๆ ได้

สาเหตุที่ต้องฝากไข่ ทำไมการฝากไข่ถึงสำคัญ ? การฝากไข่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีลูกในอนาคต การฝากไข่ช่วยให้ตั้งครรภ์ภายในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือเมื่อมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน และอื่นๆ ทำให้สามารถช่วยวางแผน และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ได้ เพราะเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป คุณภาพ และจำนวนของไข่จะลดน้อยลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก 

หากฝากไข่ตั้งแต่อายุยังน้อย ควรเป็นก่อนอายุ 35 ปี ไข่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มาก ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากกว่าผู้ที่ฝากไข่ในช่วงที่อายุมากแล้ว หรือมากกว่า 40 ปีขึ้นไป พร้อมลดโอกาสเกิดความผิดปกติของโครโมโซมของทารกที่เกิดมาได้อีกด้วย

การเลือกสถานที่ฝากไข่สำคัญขนาดไหน?

เนื่องจากการฝากไข่มีราคาค่อนข้างสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความละเอียดอ่อนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (Lab) รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ ทำให้การเลือกสถานที่ฝากไข่ การจะฝากไข่ที่ไหนดีนั้น มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แล้ว ยังช่วยลดการเสียเวลา และเสียเงินอีกด้วย

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแพทย์ในการซักประวัติ ตรวจความพร้อมของสุขภาพ การจ่ายยา รวมถึงการให้ฮอร์โมนให้ตรงกับคนไข้เพื่อกระตุ้นไข่ ความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน เทคโนโลยีที่ใช้ในการแช่แข็งไข่ เก็บไข่ก็สำคัญมากในการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์จากการฝากไข่

ดังนั้นหากเราต้องการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI และ IVF เพื่อมีบุตรจากการฝากไข่ ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ฝากไข่ด้วย

เพราะนอกจากช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น ยังลดการเสียเงิน การเสียเวลาทำหลายรอบ และสามารถใช้ไข่ที่ฝากไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลือกสถานที่ฝากไข่อย่างไรดี

ฝากไข่ที่ไหนดี? เลือกสถานที่ฝากไข่อย่างไรดี? อย่างแรกของการเลือกสถานที่ในการฝากไข่ ควรพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ ต้องน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา ประกอบกับความพร้อมของอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก

นอกจากนั้นทีมแพทย์ที่ให้การรักษาต้องประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสำเร็จแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ฝากไข่อีกด้วย

สำหรับการพิจารณาฝากไข่ที่ไหนดี ทาง Wellness Health Club ได้รวบรวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสถานที่ฝากไข่ เลือกอย่างไรให้มั่นใจในการตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีที่ช่วยในการมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญสำหรับการเลือกฝากไข่กับสถานพยาบาลผู้มีบุตรยากต้องสำรวจว่าสถานพยาบาลดังกล่าวให้บริการ หรือมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยในการมีบุตรที่น่าสนใจเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีเทคโนโลยีเยอะจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสมากขึ้น

ทาง Wellness Health Club จึงได้รวบรวมเทคโลยีที่น่าสนใจเพิ่มเติม สำหรับฝากไข่ที่ไหนดี ดังนี้ 

  • IVF (In-Vito Fertilization) คือ การทำเด็กหลอดแก้ว โดยการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงจากฝ่ายชายมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก แล้วจึงนำไข่ที่ผสมแล้วจนเป็นตัวอ่อน ย้ายกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป
  • ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) คือ การคัดเอาตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุด 1 ตัว ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ 1 ใบ หลังจากนั้นจะนำไข่ไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เมื่อตัวอ่อนพัฒนาอยู่ในระยะที่เหมาะสม จะนำกลับไปไว้ในโพรงมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตในครรภ์ต่อไป

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ICSI ที่ไหนดี

  • IUI (Intra-Uterine Insemination) คือ การฉีดน้ำอสุจิที่ผ่านการคัดเอาเซลล์ตายและสารที่ไม่จำเป็นออกแล้ว เข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ในช่วงไข่ตกหรือใกล้เวลาที่มีไข่ตก โดยจะใช้ท่อขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก ให้อสุจิไปปฏิสนธิกับไข่เอง การทำ IUI เป็นสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่าวิธีธรรมชาติ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : IUI ที่ไหนดี

  • PESA/TESE (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) / (Testicular Sperm Extraction) 

PESA คือ การเก็บเชื้ออสุจิโดยตรงจากอัณฑะ โดย PESA เป็นการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเพื่อดูดเอาเชื้ออสุจิ เมื่อพบอสุจิแล้วจึงนำไปทำ ICSI

ส่วน TESA คือ การตัดชิ้นเนื้ออัณฑะให้มีขนาดเล็ก แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แยกเอาเชื้ออสุจิใน อัณฑะออกมา วิธี TESA จะใช้ในกรณีที่ไม่พบเชื้ออสุจิ จากการ PESA

  • NGS (Next Generation Sequencing) คือ การตรวจความผิดปกติของตัวอ่อนโครโมโซม ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA) เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี มีประวัติการแท้งมากกว่า 2 ครั้ง ในขณะอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และอื่นๆ ซึ่งวิธีการตรวจ  NGS สามารถตรวจหาความผิดปกติได้แม่นยำ และละเอียดมากถึง  98%  

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือในการรักษา ผู้ป่วยภาวะมีบุตรยาก เช่น

  • การส่องกล้องดูในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) คือ เป็นวิธีที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสภาพภายในโพรงมดลูกเพื่อทำการวินิจฉัยความผิดปกติภายใน ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง เนื่องจากแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กส่องเข้าไป โดยจะสอดเข้าทางปากมดลูก วิธีการดังกล่าวสามารถช่วยตรวจอาการต่างๆ เช่น ทำหมัน ตรวจติ่งเนื้อ พังผืด หรือเนื้องอก ฯลฯ
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) คือ วิธีการผ่าตัดโดยทำการเจาะบริเวณหน้าท้องตรงสะดือขนาดเล็กเพียง  0.5-1 เซนติเมตร ใช้กล้องส่องเข้าไปภายในช่องท้อง ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็ก โดยการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมนำมาใช้ในการผ่าตัดในปัจจุบัน เช่น การผ่าตัดมดลูก เนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก เนื้องอก หรือซีสต์รังไข่ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านของแพทย์

การฝากไข่เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่มีขั้นตอน และกระบวนการที่ละเอียด ซับซ้อน ทำให้การเลือกสถานที่ฝากไข่ต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก แพทย์ที่ดูแลการฝากไข่  ต้องเป็นแพทย์ที่มีวุฒิบัตรทางด้านสูตินรีเวช หรือมีประสบการณ์ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เพราะแพทย์นอกจากจะควบคุมการฝากไข่ในทุกขั้นตอนแล้ว ยังต้องสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น เชิงลึก คำแนะนำต่อการปฏิบัติตัวของคนไข้ การเตรียมตัว เตรียมความพร้อมต่าง ๆ และตอบข้อสงสัยของการฝากไข่ หรือการทำเด็กหลอดแก้วได้อย่างละเอียด

นอกจากนั้นแพทย์ยังต้องทำการอัลตราซาวน์ ประเมินการให้ฮอร์โมน การใช้ยาเพื่อกระตุ้นไข่ของคนไข้แต่ละคน ซึ่งจะต้องมีความละเอียด และแม่นยำมากๆในส่วนนี้ เพราะคนไข้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แพทย์ต้องคำนวณให้เหมาะสม หากได้รับเกินขนาดอาจส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS)

ประเมินโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์

อัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณาสำหรับการเลือกฝากไข่ที่ไหนดี เพราะสามารถช่วยสร้างความมั่นใจ และการันตีได้ว่า ไข่ที่เราฝากนั้นจะมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ทำเด็กหลอดแก้วได้ และมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น อย่างไรก็ตามโอกาสขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายของผู้ฝากไข่ด้วย

พิจารณาค่าใช้จ่ายก่อนเลือกฝากไข่

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาสำหรับการเลือกสถานที่ฝากไข่ คือค่าใช้จ่ายในการฝากไข่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝากไข่ แม้แต่ละสถานที่จะมีช่วงราคาที่ต่างกันเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมได้ แต่ก็มีข้อแตกต่างในรายละเอียดในการรักษาเพิ่มเติมที่ระบุภายในแพคเกจเช่นกัน

ในบางสถานพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการฝากไข่ที่ถูก บางสถานพยาบาลอาจจะแพงกว่า แต่สิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับราคา คือรายละเอียดการรักษา และบริการเพิ่มเติมในแพคเกจการฝากไข่ รวมถึงระยะเวลาที่สามารถฝากไข่ไว้ได้จนถึงช่วงเวลาที่ต้องการตั้งครรภ์

ควรคำนวณค่าบริการฝากไข่ต่อปี ว่าเหมาะสม คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายหรือไม่ เพราะในบางครั้งราคาถูกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ราคาแพงก็เช่นกัน ทำให้ราคาและการบริการ เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไป

การเดินทาง

การฝากไข่มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาติดต่อกันถึง 2 สัปดาห์ รวมถึงยังต้องมีการพบแพทย์บ่อยครั้ง  ทำให้การเลือกสถานที่ฝากไข่ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง ฉะนั้นสถานที่ฝากไข่ควรจะเดินทางสะดวก สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวได้ง่าย จะส่งผลดีให้แก่ผู้ฝากไข่ที่เหนื่อยล้าจากขั้นตอนต่างๆ หรืออาการอ่อนเพลียหลังการเก็บไข่ที่ควรมีผู้ติดตามไปด้วย

การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาล

เพราะการฝากไข่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีขั้นตอนที่หลากหลาย ทั้งยังมีกระบวนการขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ทำให้การได้รับบริการที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มากขึ้นในขณะเข้ารับบริการ เช่น

การใช้เวลาในการรอคิวเข้ารับบริการ การจัดการคิวในการเข้ารับบริการ รับคำปรึกษา คำแนะนำจากแพทย์ โดยมีระบบการจัดการคิวที่ดี
สามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝากไข่ได้ครบถ้วน
มีการนำเสนอ และแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อการมีบุตร
มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริการ

สรุป

การฝากไข่ที่ไหนดี มีข้อพิจารณาในการเลือกสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับบริการหลายด้าน ทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของแพทย์ในการช่วยผู้มีบุตรยากให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ใช้ การเดินทาง การให้บริการ และการอำนวยความสะดวก

เพราะการฝากไข่นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว ขั้นตอนไปจนถึงกระบวนการต่าง ๆ ยังละเอียด และต้องพบแพทย์สม่ำเสมอบ่อยครั้ง จึงทำให้การเลือกฝากไข่ที่ไหนดีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Wellness health club เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมงานโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) ที่จะมอบบริการในการดูแลสุขภาพดีให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีบุตรยากที่ต้องการมีบุตร ให้ได้รับบริการที่ดีตั้งแต่เริ่ม ไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการต่าง ๆ ผ่าน BDMS Wellness Clinic เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์ในทุกด้าน