ทำ ICSI ที่ไหนดี? เลือกให้ดีช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จได้!

ทำอิ๊กซี่ ICSI ที่ไหนดี

ทำ ICSI ที่ไหนดี ? สำหรับคู่สมรสที่กำลังวางแผนมีบุตร หรือผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก ที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว ICSI IVF จำเป็นต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล จำเป็นต้องเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำ ICSI ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อลดโอกาสเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อก่อนข้อผิดพลาด

การทำ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือที่เรียกว่า อิ๊กซี่ เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก โดยการทำอิ๊กซี่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ด้านเวชพันธุศาสตร์ การเจริญพันธุ์ และการวิจัย เพื่อที่ช่วยเพิ่มโอกาสอัตราประสบความสำเร็จในการรักษา

เนื่องจากการทำ ICSI มีค่าใช้จ่ายสูง พร้อมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการทำหลายสัปดาห์ บทความนี้จะมาแนะนำว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลควรมีกระบวนการขั้นตอน และมาตรฐานอย่างไร ควร ทำเด็กหลอดแก้วที่ไหนดี ทำ IVF ไหนดี ทำ ICSI ที่ไหนดี ? ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้รัดกุมและครอบคลุมมากที่สุด

เลือก ICSI , IVF ที่ไหน อย่างไรดี?

การเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ค่อนข้างละเอียดอ่อน คู่สมรสจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจ เนื่องจากการทำ ICSI หรือ IVF เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ในแต่ละด้านสูง โดยโรงพยาบาลที่ทำ ICSI, IVF และ IUI จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากแพทยสภา และแพทย์ผู้รับผิดชอบจะต้องมีวุฒิบัตรทางด้านสูตินรีเวช 

นอกจากนี้จำเป็นต้องมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) และความทันสมัย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงควรคำนึงถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วย 

การเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย แพทย์และทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการรักษา จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการทำ ICSI ได้ และสำหรับผู้ที่ต้องการทำ ICSI สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำ ICSI ที่ไหนดี ?

 • เว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่รับทำ ICSI IVF และ IUI
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจากโรงพยาบาล
 • รีวิวจากผู้ที่เคยทำ ICSI จากเว็บไซต์ต่างๆ 

สำหรับผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก หรือผู้ที่วางแผนจะมีบุตรในอนาคตทาง BDMS Wellness Clinic  ได้รวบรวม 5 หัวข้อ ที่จะช่วยให้การพิจารณาทำ ICSI ที่ไหนดี ได้ง่ายขึ้นและรัดกุมมากขึ้น ไว้ดังต่อไปนี้ 

เลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เดินทางสะดวก

เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ทำ ICSI เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานหลายสัปดาห์ และมีขั้นตอนที่หลากหลาย ทำให้จำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ติดต่อกันหลายครั้ง คู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตรจึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการทางเดิน เพื่อไม่ให้คนไข้เหนื่อยกับการเดินทางบนท้องถนนมากเกินไป ควรเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่เดินทางสะดวก 

เทคโนโลยีครบครัน ทันสมัย และปลอดภัย

ทำ ICSI ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง

สำหรับผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก และวางแผนที่จะมีบุตรในอนาคต สิ่งแรกที่ต้องคำนึงในการทำ ICSI ที่ไหนดี คือ การเลือกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่มีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อ และทันสมัย โดยควรดูที่บริการและเทคโนโลยีของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแต่ละที่ ว่ามีเทคโนโลยีและบริการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำ ICSI, IVF และเด็กหลอดแก้ว เพื่อเป็นการบ่งบอกความเชี่ยวชาญ ความพร้อมให้บริการ และประสบการณ์ 

โดยเทคโนโลยีที่ในการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก มีดังต่อไปนี้ 

 • In-Vito Fertilization หรือ IVF 

IVF เป็นการปฏิสนธิภายนอกโดยแพทย์จะคัดไข่ที่สมบูรณ์และอสุจิที่สมบูรณ์จากคู่สมรส โดยการนำไข่และอสุจิมาผสมกันเองภายในหลอดแก้ว เมื่อตัวอ่อนอยู่ในระยะที่เหมาะสม จึงจะย้ายตัวอ่อนไปฝังในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป 

สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตรด้วยการทำ IVF สามารถอ่านต่อได้ที่นี่

 • Intracytoplasmic Sperm Injection หรือ ICSI

ICSI หรือ อิ๊กซี่ เป็นกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ที่มีวิธีคล้ายกับการทำ IVF โดยจะคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด 1 ตัว จากนั้นแพทย์จะนำเข็มเล็กๆ ดูดอสุจิขึ้นมาและนำไปฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อทำการปฏิสนธิ แล้วจึงนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนกลายเป็นตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนพัฒนาอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้ว จึงจะนำกลับมาไว้ในโพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตในครรภ์ต่อไป

สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตรด้วยการทำ ICSI สามารถอ่านต่อได้ที่นี่

 • Intra-Uterine Insemination หรือ IUI

IUI เป็นการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกโดยตรงในช่วงไข่ตกหรือใกล้เวลาที่มีไข่ตก แพทย์จะใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็ก สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิในช่วงเวลาเดียวกับการตกไข่ เป็นการช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่ไปที่ท่อนำไขและปฏิสนธิกับไข่ได้ง่ายขึ้น 

โดยต้องเป็นอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือแต่ตัวที่แข็งแรงที่สุด ดังนั้นการทำ IUI จึงเป็นวิธีที่มีโอกาสการตั้งครรภ์สำเร็จสูงมากกว่าวิธีธรรมชาติ เนื่องจากอสุจิสามารถเคลื่อนที่ไปผสมกับไข่ได้ง่ายขึ้น  สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตรด้วยการทำ IUI สามารถอ่านต่อได้ที่นี่

 • PESA / TESE

เป็นวิธีการเก็บน้ำเชื้ออสุจิโดยตรงกับจากอัณฑะ โดย Pesa และ Teas เหมาะในกรณีที่ดูดหาอสุจิแล้วไม่พบ ซึ่งมีวิธีเก็บเชื้ออสุจิแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

  • Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration หรือ Pesa วิธีนี้แพทย์จะใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเพื่อดูดเอาอสุจิจากอัณฑะโดยตรง
  • Testicular Sperm Extraction หรือ Teas วิธีนี้แพทย์จะตัดชิ้นเนื้ออัณฑะขนาดเล็กๆ แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แยกเอาเชื้ออสุจิที่อยู่ในชิ้นเนื้อออกมา 
 • การฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing)

การฝากไข่เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีแพลนการตั้งครรภ์อีกครั้งในอนาคต ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ของผู้หญิง เป็นการเก็บไข่ที่สมบูรณ์ไว้ใช้ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป  โดยแพทย์จะทำการดูดเอาไข่ที่สมบูรณ์ในวัยเจริญพันธุ์ออกมาจากรังไข่ และนำไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของเซลล์ 

 • Next Generation Sequencing หรือ NGS

NGS เป็นการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยี NGS เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองตัวอ่อนที่มีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสามารถตรวจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโครโมโซมที่ผิดปกติได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโมเซอิก (Mosaic) และความผิดปกติของชิ้นส่วนโครโมโซม 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่จำเป็นต้องคำนึงนอกเหนือจากการทำ ICSI ที่ไหนดี ได้แก่ 

 • การส่องกล้องดูในโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

เป็นการใช้กล้องเล็กๆ เพื่อตรวจหาความผิดปกติภายในโพรงมดลูก ไม่ว่าจะเป็น ติ่งเนื้อ เนื้องอก พังผืด และตรวจสอบรูปร่างมดลูกว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยแพทย์จะสอดกล้องเล็กๆ เข้าทางปากมด และจะแสดงผลผ่านหน้าจอ 

 • การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่า แผลมีขนาดเล็ก และใช้เวลาการฟื้นตัวน้อยกว่าการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องสามารถใช้กับการผ่าตัดมดลูก เนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก เนื้องอกหรือซีสต์ที่รังไข่ และอาการปวดท้องน้อยเรรื้อรัง เป็นต้น 

นอกจากการพิจารณาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำ ICSI แล้ว จำเป็นต้องคำนึงไปถึงความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน อุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน และห้องผ่าตัดที่ใช้ในการเก็บไข่ด้วย ซึ่งการเลือกโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเด็กหลอดแก้วครบวงจร จะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ และช่วยลดระยะเวลาที่ต้องเสียไป หากเกิดข้อผิดพลาด 

การให้บริการจากบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ทำ ICSI ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง

นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ครบวงจรแล้ว การให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจากโรงพยาบาลหรือคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คู่สมรสจำเป็นต้องคำนึกถึง ไม่ว่าจะเป็น 

 • การให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาล เช่น แพทย์และพยาบาลสามารถให้คำปรึกษาได้มากน้อย ตรงกับความต้องการของคู่สมรสหรือไม่
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องพักผู้ป่วย ห้องเก็บอสุจิ ตู้เก็บเซลล์ไข่ เป็นต้น 
 • มีแพ็กเกจสำหรับการทำเด็กหลอดแก้วที่ครอบคลุมหรือไม่
 • ราคาสมเหตุสมผล กับบริการที่จะได้รับหรือไม่ 

เนื่องจากการทำ ICSI เป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาหลายสัปดาห์ ดังนั้น คู่สมรสควรใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลและตัดสินใจ 

ทีมแพทย์มีประสบการณ์และความชำนาญ

แพทย์มีประสบการณ์ในการทำ ICSI

การเลือกแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในการเลือกทำ ICSI ที่ไหนดี เพราะการทำ ICSI เป็นการทำหัตถการที่ใช้ความชำนาญ ประสบการณ์ และความละเอียดสูง ซึ่งแพทย์เป็นบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการขั้นตอนการทำ ICSI ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายาหรือฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นไข่ การเก็บไข่ การย้ายตัวอ่อน การตรวจอัลตร้าซาวด์ และตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน เป็นต้น คู่สมรสจำเป็นต้องเลือกแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรทางด้านสูตินรีเวช และแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาภาวะมีบุตรยาก 

อีกหนึ่งเทคนิคในการประเมินความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์คู่สมรสสามารถประเมินได้จากการให้คำแนะนำของทีมแพทย์ โดยแพทย์และพยาบาลสามารถให้คำปรึกษาในเชิงลึก และสามารถไขข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการทำ ICSI ให้กับคู่สมรสได้มากน้อยแค่ไหน 

ศึกษาข้อมูลและโอกาสความสำเร็จ

ข้อมูลการทำ ICSI อิ๊กซี่

อย่างสุดท้ายที่จำเป็นต้องคำนึงสำหรับการทำ ICSI ที่ไหนดี คือ โอกาสความสำเร็จ หรือ อัตราความสำเร็จ ที่มีความเป็นได้ ว่าเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นหรือไม่ อย่างที่ทราบกันดีกว่าการทำ ICSI มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และกระบวนการทำมีระยะเวลาหลายสัปดาห์ 

ดังนั้น คู่สมรสควรศึกษาข้อมูลการทำ ICSI, IVF, IUI และข้อมูลของโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากก่อนที่จะตัดสินใจเลือกว่าจะทำอิ๊กซี่ที่ไหนดี เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจการทำ ICSI ว่าจะประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งนั้นเอง 

ทำ ICSI ที่ BDMS Wellness Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก 

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี BDMS Wellness Clinic เราเชื่อว่าพื้นฐานที่สำคัญของความสุขคือครอบครัว เราพร้อมให้คำปรึกษาและหาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการมีบุตรของท่าน 

โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการคอยดูแลและให้บริการด้านสุขภาพของผู้หญิงแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่การตรวจเช็คสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบ สำรวจการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการวางแผนครอบครัว การมีบุตร และภาวะวัยทอง 

เราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการมีบุตร การฝากครรภ์ ฉีดยากระตุ้นไข่ตก คลอดบุตร โปรแกรมหลังคลอด การฉีดวัคซีนเด็ก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูบุตรในทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

5 เหตุผล ทำไมต้องทำ ICSI IVF เด็กหลอดแก้วที่ BDMS Wellness Clinic 

 1. คลินิกรักษาผู้มีบุตร BDMS Wellness Clinic เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาล BDMS ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางการรักษาภาวะมีบุตรยาก และชำนาญในด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 2. เรามีบริการสำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตรแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การฉีดเชื้อผสมเทียม การทำ ICSI IVF เด็กหลอดแก้ว การฝากไข่ และการตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น 
 3. BDMS Wellness Clinic เป็นคลับคนรักสุขภาพได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล โดยห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เราใช้ทันสมัย และปลอดภัย
 4. คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างดีที่สุดจากเรา ตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามา เราพร้อมเป็นผู้ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืนอย่างมีคุณภาพให้กับคุณและครอบครัว 
 5. คลินิกรักษาผู้มีบุตร BDMS Wellness Clinic ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยสวนขนาดใหญ่และอากาศบริสุทธิ์ เป็นพื้นที่สีเขียวท่ามกลางป่าคอนกรีต มีระบบคมนาคมและการเดินทางที่รองรับหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการระหว่างการดำรงชีวิตประจำวันและธุรกิจการงานของคนในยุคปัจจุบัน 

สรุป ทำ ICSI ที่ไหนดี ? 

การทำ ICSI IVF หรือ การทำเด็กหลอดแก้ว คู่สมรสทุกคู่ที่ต้องการทำ ICSI จำเป็นต้องตัดสินใจและวางแผนอย่างครอบรอบ เนื่องจากการทำ ICSI จำเป็นต้อง ใช้ทั้งความอดทนเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนมีระยะเวลาหลายสัปดาห์ พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง 

ดังนั้นทำ ICSI ที่ไหนดี จำเป็นต้องพิจารณาสถานที่หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และทีมมีความชำนาญและประสบการณ์การทำ ICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว ที่มีอัตราประสบความสำเร็จสูง 

สำหรับคู่สมรสที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำ ICSI ที่ไหนดี ? ให้ Wellnesshealth Club เป็นหนึ่งในการวางแผนครอบครัวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเรามีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ และมากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและบริการ